Eksempler ulike dekningsgradsberegninger for tjenesteregistrene