Resultater

Aktuelt fra årets resultater

Publisering av resultater fra nasjonale medisinske kvalitetsregistre i 2017

Interregional styringsgruppe for medisinske kvalitetsregistre vedtok i møtet 8.juni bestillingen til årets publisering av resultater fra de nasjonale kvalitetsregistrene.
Amedia-direktør Anders Opdahl

- De er fremst på de beste behandlingsmetodene

Da Amedia-direktør Anders Opdahl fikk en sjelden autoimmun sykdom ble han positivt overrasket over kompetansen ved UNN og det nasjonale medisinske kvalitetsregisteret Norsk vaskulittregister og biobank (NorVas).

Alle resultater – velg sykdomsområde